Informacje dla słabosłyszących


Zgodnie z art. 9 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r. nr 209, poz. 1243), organ administracji publicznej jest zobowiązany do udostępnienia usługi związanej z komunikowaniem się w języku migowym.
Osobom zainteresowanym w zakresie podstawowym pomocy udzieli pracownik Urzędu. W sprawach skomplikowanych – prosimy o wcześniejsze zgłoszenie na adres e-mail bądź numer fax podany na stronie głównej Biuletynu.

 

INFORMACJA


w sprawie realizacji uprawnienia wynikającego z ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się         1 kwietnia 2012 r. weszła w życie Ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się, która daje prawo osobom niesłyszącym i głuchoniemym do skorzystania z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w urzędzie.

        W związku z powyższym osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z powyższych usług, zobowiązana jest zgłosić ten fakt w sekretariacie Urzędu Gminy Lubomia przy ul. Szkolnej 1, w terminie co najmniej 3 dni roboczych przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

 

Zgłoszenie powinno być dokonane w jednej z następujących form:

-  e-mail - lubomia@lubomia.pl

-  fax - 32 45 16 128 wewn. 21

- telefonicznie - 32 45 16 128, 32 45 16 614, 32 45 16 114

-  drogą tradycyjną na adres:

        Urząd Gminy Lubomia

        44-360 Lubomia

        ul. Szkolna

 


                                                            Wójt Gminy Lubomia

                                                                                     /-/ dr Czesław Burek

Informacja wytworzona przez:
Przemysław Skrzypiec
email: p.skrzypiec@lubomia.pl
, w dniu:  20‑07‑2015 15:45:59
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Administrator , w dniu:  20‑07‑2015 15:45:59
Data ostatniej aktualizacji:
10‑11‑2020 14:32:39
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie