BIP Urzędu Gminy Lubomia


 

Archiwalna wersja Biuletynu Informacji Publicznej (do lipca 2015 r.)

GODZINY URZĘDOWANIA ORAZ DANE TELEADRESOWE URZĘDU GMINY

Alternatywny tekst z opisem obrazu.

     PONIEDZIAŁEK      700 - 1500
     WTOREK      700 - 1600
     ŚRODA      700 - 1500
     CZWARTEK         700 - 1500
     PIĄTEK      700 - 1400


Wójt Gminy Lubomia lub Zastępca Wójta Gminy Lubomia albo osoba wyznaczona przez Wójta w sprawach skarg i wniosków przyjmuje w każdy wtorek od godz.1300 do godz.1600 (art.223 §1 KPA).

Ponadto po wcześniejszym ustaleniu terminu i zapisaniu się w Sekretariacie Wójta - po godzinach pracy .

Przewodniczący Rady - w każdy wtorek od 15:00 do 16:00, po wcześniejszym ustaleniu terminu.

Sekretarz Gminy, Kierownicy Referatów i pracownicy - codziennie, w godzinach pracy Urzędu.

 

NUMERY TELEFONÓW:

Alternatywny tekst z opisem obrazu. 32 4516 128, 32 4516 614

Alternatywny tekst z opisem obrazu. 32 4516 550, 32 4516 554

Alternatywny tekst z opisem obrazu. fax: 32 4516 128, 32 4516 614

Alternatywny tekst z opisem obrazu. Zrządzanie Kryzysowe tel. 697001040

Alternatywny tekst z opisem obrazu. Straż Gminna tel. 783 807 107, 783 807 737

 

ADRES:

 

GMINA LUBOMIA

NIP 647-17-04-471 (do faktur) Alternatywny tekst z opisem obrazu.

REGON  276258718 Alternatywny tekst z opisem obrazu.

Kod Terytorialny Gminy 2415072

 

 

e-mail Urzędu Gminy: lubomia@lubomia.pl

adres elektronicznej skrzynki pocztowej Urzędu Gminy Lubomia: lubomia@lubomia.pl

jest JEDYNYM adresem właściwym do kontaktu z tut. Urzędem, bądź poprzez Skrytkę ePUAP: /uglubomia/skrytka

 

 

 

Urząd Gminy Lubomia

ul. Szkolna 1

44-360 Lubomia
 
URZĄD GMINY LUBOMIA

NIP  647-256-68-06 (w celach kadrowych) Alternatywny tekst z opisem obrazu.

REGON 000537378 Alternatywny tekst z opisem obrazu.

 

Numery kont bankowych:

wpłaty z tytułu należności dotyczących mandatów, podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, koncesji alkoholowej, opłat z tytułu czynszu najmu, dzierżawy, opłaty planistycznej, opłaty za zajęcie pasa drogowego, opłaty skarbowej

 

Bank Spółdzielczy w Gorzycach

 

85 8469 0009 0010 3408 2000 0006

oraz

dotacje, subwencje, udziały z Budżetu Państwa i innych jednostek z sektora finansów publicznych

 

Bank Spółdzielczy w Gorzycach

 

26 8469 0009 0010 3408 2000 0001

 

Informacja wytworzona przez:
Przemysław Skrzypiec
email: p.skrzypiec@lubomia.pl
, w dniu:  03‑04‑2015 11:47:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Ryszard Popardowski
email: lubomia@lubomia.pl tel.:pskrzypiec
, w dniu:  03‑04‑2015 11:47:00
Data ostatniej aktualizacji:
09‑03‑2021 10:00:03
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie