Budżet Gminy


Alternatywny tekst z opisem obrazu.  15.03.2016   Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań na koniec IV kwartału 2015 r.
Alternatywny tekst z opisem obrazu.  15.03.2016   Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności na koniec IV kwartału 2015 r.
Alternatywny tekst z opisem obrazu.  15.03.2016   Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie na koniec IV kwartału 2015 r.
Alternatywny tekst z opisem obrazu.  10.12.2015   Opinia RIO o przedłożonym przez Wójta Gminy Lubomia projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2020.
Alternatywny tekst z opisem obrazu.  10.12.2015   Opinia RIO o przedłożonym przez Wójta Gminy Lubomia projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.
Alternatywny tekst z opisem obrazu.  03.12.2015   Projekt budżetu na 2016 rok
Alternatywny tekst z opisem obrazu.  03.11.2015   Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań na koniec III kwartału 2015 r.
Alternatywny tekst z opisem obrazu.  03.11.2015   Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności na koniec III kwartału 2015 r.
Alternatywny tekst z opisem obrazu.  03.11.2015   Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie na koniec III kwartału 2015 r.
Alternatywny tekst z opisem obrazu.  29.09.2015   Opinia RIO o przedłożonej przez Wójta Gminy Lubomia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2015 r.
Alternatywny tekst z opisem obrazu.  29.09.2015   Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2015 roku
Alternatywny tekst z opisem obrazu.  29.09.2015   Informacja o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej gminy
Alternatywny tekst z opisem obrazu.  29.09.2015   Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 r.
Alternatywny tekst z opisem obrazu.  30.07.2015   Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań na koniec II kwartału 2015 r.
Alternatywny tekst z opisem obrazu.  30.07.2015   Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności na koniec II kwartału 2015 r.
Alternatywny tekst z opisem obrazu.  30.07.2015   Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie na koniec II kwartału 2015 r.
Alternatywny tekst z opisem obrazu.  07.05.2015   Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań na koniec I kwartału 2015 r.
Alternatywny tekst z opisem obrazu.  07.05.2015   Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności na koniec I kwartału 2015 r.
Alternatywny tekst z opisem obrazu.  07.05.2015   Rb-NDS Kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie na koniec I kwartału 2015 r.
Alternatywny tekst z opisem obrazu.  16.04.2015   Opinia RIO o przedłożonym przez Wójta Gminy Lubomia sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2014 rok
Alternatywny tekst z opisem obrazu.  16.04.2015 RO.0050.03... Zarządzenie nr RO.0050.036.2015 Wójta Gminy Lubomia z dnia 26.03.2015 r. w sprawie przedstawienia Radzie Gminy i RIO w Katowicach sprawozdania o stopniu zaawansowania realizacji programów (...)
Alternatywny tekst z opisem obrazu.  15.04.2015 RO.0050.03... Zarządzenie Nr RO.0050.035.2015 Wójta Gminy Lubomia w sprawie przedstawienia RG i RIO sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Lubomia, informacji o stanie mienia oraz sprawozd. rocznego (...)
Alternatywny tekst z opisem obrazu.  20.02.2015   Opinia RIO o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Lubomia, wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań
Alternatywny tekst z opisem obrazu.  20.02.2015   Uchwała w sprawie: Uchwalenia budżetu Gminy Lubomia na rok 2015
Alternatywny tekst z opisem obrazu.  20.02.2015   Uchwała w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubomia na lata 2015- 2020
Informacja wytworzona przez:
Przemysław Skrzypiec
email: p.skrzypiec@lubomia.pl
, w dniu:  31‑07‑2015 07:44:28
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Przemysław Skrzypiec
email: p.skrzypiec@lubomia.pl
, w dniu:  31‑07‑2015 07:44:28
Data ostatniej aktualizacji:
26‑06‑2018 10:31:11
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie