Zastępca Wójta Gminy


Pan mgr Bogdan Burek Zastępca Wójta Gminy Lubomia od dnia 01.05.2015 r.

 

Urodzony 12 stycznia 1974 r. w Wodzisławiu Śląskim. Żonaty, dwójka dzieci Emilia i Mateusz. Absolwent studiów magisterskich Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Ukończył studia podyplomowe z zakresu ochrony pracy na Wyższej Szkole Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach.

Od 1997 r. pracował w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Lubomi na stanowisku kosztorysanta. W następnych latach tj. od 2000 r. Inspektor w Urzędzie Gminy, później od 1 października 2007 r. - Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Gminy Lubomia.

 
Do zakresu zadań Zastępcy Wójta należy w szczególności:

1.podejmujowanie czynności kierownika Urzędu pod nieobecność Wójta lub wynikającej z innych przyczyn niemożności pełnienia obowiązków przez Wójta.
2.wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Wójta.
3.wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy wobec wójta, za wyjątkiem czynności związanych z nawiązaniem i rozwiązaniem stosunku pracy oraz ustaleniem wynagrodzenia.

 

 

 

 

* Pani mgr Maria FIBIC uchwałą Rady Gminy Lubomia Nr XXIII/156/2001 z dn. 26.01.2001 została wybrana Zastępcą Wójta Gminy Lubomia z dniem 01.02.2001, pełniąc tę funkcję do końca kadencji 2002.
Po zmianach przepisów Ordynacji Wyborczej do rad gmin, powiatów i sejmików samorządowych województw w kadencji 2002 - 2006 Zarządzeniem Wójta Gminy Lubomia Nr 0153/1/2002 z dnia 15.11.2002 r. została powołana ponownie na stanowisko Zastępcy Wójta Gminy Lubomia z dniem 16.11.2002 r. - pełniła tę funkcję do 31 lipca 2015 r. Od lutego 2015 r. Sołtys sołectwa Lubomia.

 

Informacja wytworzona przez:
Przemysław Skrzypiec
email: p.skrzypiec@lubomia.pl
, w dniu:  30‑07‑2015 10:16:29
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Przemysław Skrzypiec
email: p.skrzypiec@lubomia.pl
, w dniu:  30‑07‑2015 10:16:29
Data ostatniej aktualizacji:
11‑08‑2015 09:04:41
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie