Skarbnik Gminy


Pani mgr inż. Małgorzata KOLARCZYK - Skarbnik Gminy - powołana Uchwałą Rady Gminy Lubomia

http://www.lubomia.bip.info.pl/dokument.php?iddok=4870&idmp=114&r=o
 

Pani Małgorzata Kolarczyk ukończyła studia wyższe na Politechnice Opolskiej w Opolu, kierunek: „Zarządzenie i Marketing” uzyskując w 1998 roku tytuł magistra inżyniera. W tym też roku podjęła pracę w banku (PKO BP S.A.), gdzie pracowała do 2006 roku. W trakcie pracy w sektorze bankowości detalicznej i korporacyjnej, podjęła studia podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, na kierunkach: „Działanie banków uniwersalnych” oraz „Kontrola finansowa i audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych”. Zdobywanie doświadczenia zawodowego, związanego z pracą w jednostkach sektora finansów publicznych rozpoczęła pracą w Biurze Audytu i Kontroli Urzędu Miasta Rybnika.

Od 2007 roku jest pracownikiem Referatu Budżetu Urzędu Gminy Lubomia, a od roku 2012 pełniła funkcję Zastępcy Skarbnika Gminy. Ukończyła studia podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach, na kierunku: „Rachunkowość i sprawozdawczość w sektorze finansów publicznych”.

 

 

Do zadań Skarbnika w szczególności należy:

1.wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości,
2.sprawowanie nadzoru nad Referatem Budżetu oraz Referatem Podatków i Opłat Lokalnych,
3.nadzorowanie i kontrola realizacji budżetu gminy,
4.kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych i  
   udzielanie upoważnień innym pracownikom Referatu Budżetu do dokonywania kontrasygnaty,
5.współdziałanie w opracowywaniu budżetu,
6.współdziałanie w sporządzaniu sprawozdawczości budżetowej,
7.wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnień Wójta.

Informacja wytworzona przez:
Przemysław Skrzypiec
email: p.skrzypiec@lubomia.pl
, w dniu:  30‑07‑2015 10:18:02
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Przemysław Skrzypiec
email: p.skrzypiec@lubomia.pl
, w dniu:  30‑07‑2015 10:18:02
Data ostatniej aktualizacji:
23‑11‑2016 09:57:05
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie